Filed Under:  Tư vấn pháp luật

Thủ tục hành chính

27th November 2012

Tên bạn

Địa chỉ email

Số điện thoại

Tên tác phẩm

Nội dung tác phẩm

nhập mã này: captcha


Fire permits
#
Construction Permit
#
Environmental permits
#
Permits for electricity activities
#
License food hygiene and safety
#
License Karaoke
#
Event Permits
#
License seminar
#
ICP License
#
Exhibition permit
#
Liquor licenses
#
Business license tobacco
#
Standard License with postal supplies and equipment
#
Certificate of conformity
#
Import permits cosmetics
#
Hotel business license
#
Security License order
#
Permit international travel
#
Registration of marriage with foreigners
#
Work permits for foreigners
#
Application for temporary residence card for foreigners
#
Renewal of work permits for foreigners
#
Import permits postage
#
Retail liquor license
#
Permit investment abroad
#
Liquor license
#
Mineral exploration licenses
#
Vietnam pipe transportation permits
#
Mining permit
#
Building permit for temporary
#
Mineral processing permits
#
Building permit in the park
#
Permit to discharge wastewater into water sources
#
Building permit workshop
#
License website
#
License to publish information
#
Press activity permits
#
License printing
#
Permit exploitation of underground water
#
Permit the use of industrial explosives
#
Building permit stations, broadcasting
#
Business license tobacco retailers
#
Operation permits for geodesic and cartographic
#
Procedures for construction permits
#
Procedures permit fire
#
Procedures permit Karaoke
#
Procedures for environmental permits
#
Procedures permit Event
#
Licensing procedures for food safety and hygiene
#
Licensing procedures workshop
#
ICP license application procedures
#
Procedures permit the exhibition
#
Procedures for liquor licenses
#
Procedures permit cigarette business
#
Certification procedures for conformity
#
Procedures for applying for import permits cosmetics
#
Licensing procedures in hotel business
#
Permit procedures of security and order
#
Procedures for registration of marriage with foreigners
#
License application procedures for international tour
#
Procedures for work permits for foreigners
#
Procedures for granting temporary residence card for foreigners
#
Procedures for renewal of work permits of foreigners
#
Procedures for applying for import permits postage
#
Procedures permit retail liquor
#
Procedures permit the production of alcohol
#
License application procedures for mineral exploration
#
Procedures for mining permits
#
License application procedures for mineral processing
#
Procedures permit to discharge wastewater into water sources
#
Procedures permit to publish a newsletter
#
Procedures permit printing
#
Procedures permit the exploitation of groundwater
#
Procedures for licensing fishing operations
#
Procedures for business licenses for tobacco retailers
#
Procedures for licensing foreign investment
#
Procedure for temporary construction permit
#
Procedures for construction permits in the park
#
Licensing procedures for building workshops
#
Licensing procedures for press activities
#
Procedures permit website

#
Announced the distribution of cosmetics
#
Published quality standards
#
Sign barcode
#
Permit the temporary import for re-
#
Permit advertising
#
Making red book
#
Import permits medical equipment
#
Registered drug circulation
#
Establishment Branch
#
Consular Legalization

#
Permit advertising on vehicles
#
Good drug distribution practice gdp

#
Published cosmetics
#
Sign cosmetics
#
Established member limited liability companies
#
Announcement of goods quality standards
#
Published standards of product quality
#
Announced the basic standards
#
Certificate of eligibility for food safety and hygiene
#

 

PHAN LAW

Please leave your request here and wait for our feedback very soon.

(or you could call the hotline +84.975.80.8888)

Tên bạn

Địa chỉ email

Số điện thoại

Tên tác phẩm

Nội dung tác phẩm

nhập mã này: captcha

Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp
Giấy phép xuất bản bản tin
Giấy phép hoạt động báo chí
Giấy phép khai thác nước ngầm
Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Thủ tục xin giấy phép xây dựng
Thủ tục xin giấy phép Karaoke
Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy
Thủ tục xin giấy phép môi trường
Thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự
Thủ tục xin giấy phép triển lãm
Thủ tục xin giấy chứng nhận hợp chuẩn
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh khách sạn
Thủ tục xin giấy phép tổ chức hội thảo
Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài
Thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế
Thủ tục Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Thủ tục gia hạn giấy phép lao động người nước ngoài
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tem bưu chính
Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu
Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu
Thủ tục xin giấy phép xuất bản bản tin
Thủ tục xin giấy phép in ấn
Thủ tục xin giấy phép khai thác thủy sản
Thủ tục xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài
Thủ tục xin giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp
Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng
Thủ tục xin giấy phép hoạt động báo chí
Thủ tục xin giấy phép website
Công bố lưu hành mỹ phẩm
Công bố tiêu chuẩn chất lượng
Đăng ký mã số mã vạch
Xin giấy phép tạm nhập tái xuất
Xin giấy phép quảng cáo
Làm sổ đỏ
Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
Đăng ký lưu hành thuốc
Thành lập chi nhánh
Hợp pháp hóa lãnh sự
Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa
Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

By

Đăng ký SHTT trực tuyến

Vui lòng điền các thông tin cần thiết vào form dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng hoàn tất việc đăng ký bản quyền trực tuyến:

Tên bạn

Địa chỉ email

Số điện thoại

Tên tác phẩm

Nội dung tác phẩm

nhập mã này: captcha

Tư vấn trực tuyến